Què és?

Des de l’any 2007, l’Aula Lul·liana de Barcelona és:

  • Un projecte de col·laboració entre quatre facultats universitàries de centres diversos: Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona – Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull – Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona – Facultat de Teologia de Catalunya de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
  • Un àmbit d’intercanvi interdisciplinari des de la filologia, la filosofia i la teologia.
  • Un espai de formació i de divulgació.
  • Una iniciativa que recull una llarga i fecunda tradició d’estudis sobre Ramon Llull, el seu pensament, la seva obra i el context en què aquesta es produeix i es difon al llarg dels segles.

Els seus objectius són:

  • Establir dinàmiques de col·laboració i d’intercanvi entre els professors i investigadors de les quatre institucions que es dediquen als estudis lul·lians.
  • Potenciar el rigor científic i acadèmic dels estudis lul·lians que es produeixen al nostre país.
  • Contribuir a la formació de nous investigadors.
  • Crear una línia d’alta divulgació de l’obra i el pensament de Ramon Llull i del lul·lisme i del context en què es produeixen.
  • Projectar i organitzar un congrés internacional interdisciplinari amb motiu del setè centenari de la mort de Ramon Llull, que s’escaurà el 2015-2016.