Esteu aquí

Organització

Presidència

L’Aula està presidida per un dels degans dels quatre centres universitaris que la integren, de forma rotativa. Actualment presideix l’Aula Lul·liana de Barcelona el Dr. Armand Puig i Tàrrech, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya. El President de l’Aula Lul·liana té funcions de representació i és també el president del Comitè Directiu.

Comitè Directiu

El Comitè Directiu està format pels quatre degans, pel Director Executiu de l’Aula, pel Secretari i per dos professors representants del Comitè Científic.

Comitè Científic

El Comitè Científic està format per un màxim de vuit professors, especialistes reconeguts en diversos aspectes dels estudis sobre Ramon Llull. És l’encarregat de la part acadèmica de l’Aula, de l’establiment i programació de les activitats que s’han de realitzar.

Direcció Executiva

El Director Executiu, amb la col·laboració del Secretari, és l’encarregat de dur a terme i gestionar les activitats proposades pel Comitè Científic.