Esteu aquí

Sessió de comunicacions

Dijous 17 de novembre

Sessió de tarda. Comunicacions (16)

 

15.00 -16.40 h

4 comunicacions de 20’ = 1h 20’ + 20’ discussió 

Tanda A. Modera: Albert Soler

Alomar i Canyelles, Antoni I., El primer model de prosa catalana i els canvis en les dues primeres versions catalanes del Llibre de contemplació en Déu de Ramon Llull

Beattie, Pamela, Language and Orthodoxy: the Latin Translation of Llull’s Llibre contra Anticrist

Compagno, Carla – Colomba, Coralba, Paratesti lulliani: una classificazione preliminare

Gadea, Ferran, Ramon Llull i els joglars

 

Tanda B. Modera: Jaume Mensa (5 comunicacions)

Tous Prieto, Francesc, Metàfores, condicions i flors: els aforismes «amatius» de Ramon Llull, del Llibre d’amic e amat a l’Arbre de filosofia d’amor

Fernàndez Clot, Anna, La Medicina de pecat de Ramon Llull, un electuari moral en vers

Boss, Sarah Jane, The significance of Mary's virginity in the Llibre de Santa Maria

Teleanu, Constantin, La théologie mariale du Libre de Sancta Maria de Raymond Lulle

Maduell, Àlvar, Estridències estratègiques de Llull sobre el martiri

 

Pausa 16.40-17.00

 

17.00-18.40 h

4 comunicacions de 20’ = 1h 20’ + 20’ discussió 

 

Tanda C. Modera: Óscar de la Cruz

Higuera, José, Ramon Llull y el astrolabio (El vocabulario del quadrivium en la obra luliana)

Amengual Vicens, Carles, Ramon Llull i la botànica

Fiorentino, Francesco, L’epistemologia di Raimondo Lullo

Moretti, Alessio, L'Art quaternaire de Ramon Llull est-il tributaire de la Qabbalah visuelle juive?

 

Tanda D. Modera: Harvey Hames

Navarro, Josep Lluís, De l’affatus a la teoria lul·liana de la comunicació

Gasol, Anton, Ramon Llull, Francesc Moragas i l'ideari de “la Caixa”

Kulmatov, V. - Osowski, M., The spread of Raymond Llull’s ideas in Russian

González, Martín, El lulismo de Ultramar: perfil del venezolano D. Antonio Reyes (1901-1973)

Mazza, Edmund, Ramon Llull: To Convince or Coexist?