Esteu aquí

V Jornades Acadèmiques Interdisciplinàries

V Jornades Acadèmiques Interdisciplinàries
Ramon Llull, escriptor
Lloc i dates: 
Divendres 20 i dissabte 21 de maig del 2011

La cinquena edició de l’aula Lul·liana fa atenció a una faceta amable de Ramon: la d’escriptor de bella prosa vernacla, emotiva poesia lírica, incisius diàlegs en llatí i en català i singulars formes sentencioses breus. Tots tenim present que Jordi Rubió i Balaguer va establir als anys cinquanta  del segle passat que la missió religiosa, la proposta epistemològica de l’Art i l’expressió literària de Ramon són un tot indestriable. D’altra banda, ningú no dubta que la funció instrumental de la prosa i el vers lul·lianes i, fins i tot hom ha assumit que les novel·les, les poesies, els diàlegs i els proverbis que va escriure el beat s’han mantingut segregats del corrent central de les antigues lletres catalanes, tant en la producció com e la recepció i en la conservació. Tanmateix, Llull va ser un escriptor de talen insòlit i innovador, especialment dotat per a l’elaboració formal –gairebé experimental- dels recursos expressius. Quatre estudiosos de Llull, que admiren el poder persuasiu de la paraula del beat, i dos rapsodes, que saben donar vida oral als textos antics, s’han coordinat enguany per retre homenatge a la literatura alternativa de lul·liana: tan nova com la seva retòrica, la seva lògica o la seva geometria.

La sessió del divendres 20 de maig tindrà lloc a la Sala de Professors de l’edifici Josep Carner de la Facultat de Filologia de la UB, al recinte històric de la UB a la plaça Universitat (entrada per el carrer d’Aribau).

La sessió de dissabte 21 de maig tindrà lloc a la Sala sant Jordi del Seminari Conciliar, carrer de la Diputació, 231.

Sessions

Divendres, 20 de maig de 2011

HT grup

Ponències
divendres, 20 maig, 2011 - 16:00

Obertura de les Jornades

Joan Martínez Porcell, degà de la Facultat de Filosofia de la URL i president de torn de l’Aula Lul·liana de Barcelona.

divendres, 20 maig, 2011 - 16:30

La “nova” literatura de Ramon Llull

Lola Badia (Universitat de Barcelona)

Llull cultiva, adapta, transforma diversos gèneres de discurs –romànics, llatins i àrabs-, vigents en el seu entorn: el vers didàctic i líric, la narrativa de ficció extensa, la narració breu d’alguns pròlegs i epílegs, l’exemple o la semblança – en quantitats exorbitants i funcions variades-, el sermó, el diàleg i un reguitzell de formes breus, que es presenten com versets místics, aforismes, proverbis i màximes de contingut filosòfic, incloses en reculls independents o incorporades en obres d’estructura complexa. La poesia i la narrativa lul·lianes pertanyen a l’àmbit de les literatures romàniques: Ramon n’aprofita de forma instrumental el poder de la persuasió.

Les seves aportacions a la predicació i al diàleg ocupen un lloc desacaten la producció llatina. Lla predicació era la forma de comunicació més eficaç del segle XIII: els sermons lul·lians pràcticament no ofereixen trets literaris. En canvi, la majoria dels diàlegs que va escriure són peces literàries brillants, que han mantingut inalterada la seva eficàcia durant segles. El catàleg lul·lià registra també quatre reculls de proverbis, que proposen una dimensió personal i alternativa de l’aforisme o màxima sentenciosa.

divendres, 20 maig, 2011 - 17:45

740 anys de poesia lul·liana. Tradició textual i noves perspectives

Simone Sari (Universitat de Bolonya)

En l’obra de Ramon Llull s’hi pot trobar una preocupació constant per la difusió i la conservació dels seus textos. Aquest fet deriva de la posició peculiar de Llull respecte del món cultural medieval i apropa el beat mallorquí a alguns trobadors com Guiraut Riquier i Ceverí de Girona, que van intentat transmetre les seves obres com un corpus únic. Curiosament, l’anàlisi de la tradició textual lul·liana s’ha focalitzar gairebé només en la producció en prosa. La ponència intentarà traçar la història de la tradició textual (manuscrita  editorial) de les obres poètiques lul·lianes. A través d’aquesta anàlisi es poden plantejar nous itineraris de recerca en aquest sector de l’opus lul·lià, que encara pateix dels prejudicis de la crítica.

divendres, 20 maig, 2011 - 18:30

Lectura dramatitzada de textos poètics i narratius de Llull

Aina Huguet i Ignasi Guasch, actors

Dissabte, 21 de maig de 2011

HT grup

Ponències
dissabte, 21 maig, 2011 - 10:00

La ira de Ramon i la constitució de sentit dialògica en el Desconhort

Roger Friedlein (Universitat de Bochum del Ruhr)

El diàleg, avui desclassificat del ventall de gèneres textuals del món de l’erudició, per a Ramon Llull i els seus coetanis era la forma idònia d’unir argumentació teòrica i narrativa de ficció. Així es creen uns textos en què les idees lul·lianes no només són explicades sinó alhora representades pels interlocutors dialògics.

El Llibre del gentil, amb els famosos personatges dels tres savis, o el Liber tartari, amb l’ermità Blanquerna i el mongol, en són els exemples més representatius. El Desconhort, en canvi, forma un cas a part pel fet de ser un diàleg versificat que evoca les tençons dels trobadors. El seu interès més gran, però, recau en l’interlocutor “Ramon” i el seu retrat de caràcter sorprenent. Ramon es un personatge marcat per la ira, i per tant, un dels vicis capitals de l’ètica cristiana. La ponència pretén aclarir què s’ha d’entendre pel concepte d’ira medieval, i quina funció té en la complexa constitució de sentit d’aquest poema dialògic.

dissabte, 21 maig, 2011 - 11:15

Les col·leccions de proverbis de Ramon Llull

Francesc Tous (Universitat de Barcelona)

A partir de 1295, any de redacció de l’ «Arbre exemplifical», el proverbi es converteix en una de les formes de la literatura didàctica més estimades per Llull, gràcies sobretot al seu poder de condensació expressiva. Llull escriurà quatre col·leccions de proverbis (una d’elles inserida a la Retòrica nova), d’intenció i llargada variables. Aquesta ponència es proposa oferir, d’una banda, una primera valoració de conjunt d’aquest camp de la producció lul·liana, i de l’altra, fer evident que la literatura de proverbis lul·liana es pot inscriure dins una àmplia família textual que anomenem «formes sentencioses», que inclou molts altres textos de Llull.

dissabte, 21 maig, 2011 - 12:00

Lectura dramatitzada de textos dialògics de Llull

Aina Huguet i Ignasi Guasch, actors

Documents adjunts: